Een goed voorbeeld van samenwerking tussen een ziekenhuis en een bedrijf.

Een project onder leiding van UMC Sint-Pieter en Opal Solutions.

Interneo is de beste bondgenoot van ziekenhuizen en scholen geworden om hen te helpen bij het beheer van stages. Voor een ziekenhuis als UMC Sint-Pieter dat meer dan 1000 stages organiseert en honderden studenten per jaar beheert. Het ontbreken van een specifieke oplossing voor het beheer van stages draagt in hoge mate bij aan de toename van de werklast van het personeel.

Aan het begin van onze samenwerking met UMC Sint-Pieter in 2018 was ons doel om het communicatiegedeelte naar de verschillende partners van het ziekenhuis te vereenvoudigen om de verspreiding te vergemakkelijken en alle informatie met betrekking tot de stages te centraliseren.

“Interneo was oorspronkelijk een webpagina die quota’s en stagebeperkingen bevatte voor de verschillende scholen die verbonden waren met het ziekenhuis. Vrij snel dachten we dat het interessant was om een gemeenschappelijke, gedeelde ruimte te creëren waar iedereen direct zijn encoding- en stagetoepassingen kon doen. Zowel aan de kant van het ziekenhuis als aan de kant van de school, centraal.” Xavier Rouby

Interneo, de nummer één tool voor het beheren van verpleegkundige stages.

Andere instellingen kwamen al snel bij ons, waaronder de Clinique Universitaires Saint-Luc, die een dozijn scholen uitnodigde om het platform te adopteren. Beetje bij beetje vroegen ze op hun beurt om nieuwe functies om het platform te blijven verbeteren.

Met Interneo brengt Opal Solutions alle verschillende spelers van de stage samen binnen één platform.

Ons doel is het verminderen van terugkerende taken met een lage toegevoegde waarde, zoals het uitwisselen van e-mail, gesprekken en het verzenden van bestanden. Taken als het aanvragen en accepteren van stages en het opstellen van roosters worden verdeeld over scholen, ziekenhuizen en studenten.

We zijn er dus in geslaagd de administratieve werklast van alle spelers met bijna 90% terug te dringen. Al deze tijd wordt vervolgens teruggegeven aan de zorgverleners om voor de patiënt te zorgen en aan de leraar om voor hun studenten te zorgen.

Naast het verbeteren en standaardiseren van dit proces worden stagiaires direct beoordeeld in het platform. Op deze manier identificeren zorginstellingen rechtstreeks de ‘goede elementen’. Hierdoor kunnen ze een echte wervingspool creëren om het tekort aan verpleegsters te dekken met middelen die al door het veld zijn beoordeeld.

Een heldere visie en een duidelijk doel

Hoe krijg je tijd terug voor patiënten?

Door Excel-bestanden en e-mailuitwisselingen te verwijderen en iedereen rechtstreeks te laten werken in het juiste hulpmiddel, herstellen instellingen duizenden uren werk.

Met een unieke en gecentraliseerde locatie hebben alle spelers die betrokken zijn bij de organisatie van stages toegang tot gestructureerde en actuele informatie. Inclusief coördinatoren, supervisors, leeskrachten van de praktische opleiding, begeleidingsverpleegkundigen, managers, secretaresses, afdelingshoofden, Diensthoofden, hygiënisten en medewerkers van IT, logistiek en human resources, enz.

Onze deelname aan de Agoria Digital Society Awards

Dankzij onze aanpak werd Interneo genomineerd in de categorie eHealth voor de Agoria Digital Society Awards. Deze concurrentie heeft tot doel de samenwerking tussen bedrijven en openbare instellingen te benadrukken die het dagelijks leven van burgers willen verbeteren.

De prijsuitreiking vindt plaats op 1 december. Klik op het onderstaande artikel om de Agoria Digital Society Awards te ontdekken.

Agoria Digital Society Awards 2022: and the nominees are…

In hetzelfde thema