Het gebrek aan verplegend personeel is een terugkerend probleem in veel landen, en België en Frankrijk vormen daarop geen uitzondering.

In België is het tekort vooral nijpend in de provincie Luxemburg, waar veel Belgische verpleegkundigen vertrekken om in het Groothertogdom te gaan werken. Deze situatie wordt niet alleen verergerd door de verschillen in beloning tussen beide landen, maar vooral door de betere arbeidsvoorwaarden voor het verplegend personeel.

Geconfronteerd met deze crisis is de politiek geneigd zich te richten op de opleiding van nieuwe verpleegkundigen om de lacunes op te vullen. De oplossing ligt echter niet alleen in de opleiding van nieuwe beroepsbeoefenaren. De verbetering van de arbeidsomstandigheden om het behoud van het bestaande personeel te bevorderen is immers ook een prioriteit.

Het werk van verpleegkundigen is moeilijk en veeleisend, vooral tijdens de Covid-19-pandemie, toen zij buitengewone moed toonden. De gezondheidswerkers worden geconfronteerd met een zware werklast en een constante druk, wat ertoe kan leiden dat zij hun baan eerder dan verwacht verlaten. Daarom is het van essentieel belang de arbeidsomstandigheden te verbeteren, met name voor de meest ervaren verpleegkundigen, om hen aan te moedigen in het beroep te blijven en niet naar andere instellingen over te stappen.

Zorginstellingen moeten ook zorgen voor optimale randvoorwaarden voor hun personeel. Dit betekent een veilige en gezonde werkomgeving bieden en de professionele ontwikkeling van hun personeel mogelijk maken. Daarnaast is het belangrijk om de gezondheidszorg weer op mensen te richten en het welzijn van patiënten en verzorgers tot een topprioriteit te maken, want het is de tijd die verpleegkundigen met patiënten doorbrengen die zij het meest waarderen.

In de Belgische provincie Luxemburg heeft de intergemeentelijke organisatie Vivalia een “welzijnsplan” opgezet om verpleegkundigen in staat te stellen zich op hun zorgwerk te concentreren en logistieke en administratieve ondersteuning te bieden. Er is ook een communicatiecampagne gelanceerd om het imago van het beroep van verpleegkundige bij het grote publiek te verbeteren. Deze initiatieven zijn belangrijk, maar alleen kunnen ze het tekort aan verpleegkundigen niet oplossen.

In Frankrijk is de situatie niet minder zorgwekkend. Veel Franse verpleegkundigen verlaten ook hun baan om in andere Europese landen te gaan werken, waar de arbeidsomstandigheden en de salarissen vaak aantrekkelijker zijn. Om deze aderlating een halt toe te roepen, moeten soortgelijke maatregelen als in België worden overwogen, met name om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en het beroep van verpleegkundige op te waarderen.

Uiteindelijk kan het tekort aan verpleegkundigen in België en Frankrijk alleen worden opgelost door een totaalaanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de arbeidsomstandigheden, de beloning en de kwaliteit van het beroepsleven van verpleegkundigen. De politieke autoriteiten moeten blijk geven van visie en doeltreffende maatregelen nemen om de uittocht van verpleegkundigen te stoppen en de continuïteit van de gezondheidszorg te garanderen.

Hoe kunnen we het dagelijks leven verbeteren en verzorgers helpen?

Careboard

Naast het objectief meten van de werklast van verpleegkundigen helpt Careboard ook de levenskwaliteit op het werk te verbeteren. Dankzij een nauwkeurig beeld van de werklast kunnen managers en teams zich namelijk beter organiseren en de taken beter verdelen. Hierdoor kunnen verpleegkundigen in meer ontspannen omstandigheden werken, met minder stress en minder vermoeidheid, en kan vervroegde uittreding uit het beroep worden voorkomen en de kwaliteit van de zorg worden verbeterd.

Dankzij ons kwalitatieve evaluatiesysteem van de zorgbelasting via smileys kunnen de teams bovendien hun gevoelens over hun werkbelasting en werktevredenheid geven. Zo kunnen ziekenhuismanagers snel teams identificeren die ondersteuning nodig hebben en maatregelen nemen om hen te helpen en hun dagelijks leven te verbeteren.

Ten slotte kan Careboard, door het beheer van de middelen te optimaliseren en de communicatie tussen de verschillende actoren in het ziekenhuis te vergemakkelijken, bijdragen tot een heroriëntatie van de gezondheid op de mens. Door werkoverbelasting te vermijden, kunnen de verpleegkundigen immers meer tijd aan hun patiënten besteden en hen kwaliteitszorg bieden.

De uittocht van verpleegkundigen is een groot probleem voor de volksgezondheid in België en Frankrijk, en het is belangrijk om concrete oplossingen te implementeren om dit te verhelpen. Door de werklast nauwkeurig te meten en zo de levenskwaliteit op het werk te verbeteren, kan Careboard helpen verpleegkundigen in hun beroep te houden en zo bijdragen tot een betere kwaliteit van de zorg voor iedereen.

Ontdek Careboard
Interneo

De Interneo-oplossing zou ook de uittocht van verpleegkundigen naar België en Frankrijk kunnen helpen verzachten. Het platform vergemakkelijkt immers de samenwerking tussen scholen en zorginstellingen door alle bij de stage betrokken actoren in één enkel platform onder te brengen. Op die manier kunnen de opleidingsinstellingen de voortgang van de stagiairs volgen, maar ook hun capaciteit maximaliseren om de stagiairs, die voor hen van groot nut zijn, te ontvangen en beter te begeleiden.

Bovendien kunnen ziekenhuizen en klinieken dankzij Interneo sterkere banden aanknopen met scholen voor verpleegkunde, aangezien zij beide hun behoeften aan stagiairs kunnen indelen. Zorginstellingen kunnen ook de meest veelbelovende profielen identificeren en deze rechtstreeks uit de opleiding aanwerven, waardoor zij toegang krijgen tot competente professionals die reeds door het veld zijn beoordeeld.

Kortom, dankzij het Interneo-platform zijn scholen en zorginstellingen beter met elkaar verbonden, wat de aanwerving van nieuwe vakmensen vergemakkelijkt. Het helpt ook de capaciteit van zorginstellingen te maximaliseren en stagiairs beter te beheren. Ten slotte biedt het een doeltreffend communicatie- en samenwerkingsmiddel tussen de verschillende actoren in opleiding en zorg, waardoor de kwaliteit van de opleiding en het behoud van toekomstige zorgverleners voortdurend kan worden verbeterd.

Ontdek Interneo

Kortom, het tekort aan verpleegkundigen is een groot probleem dat om langetermijnoplossingen vraagt. Naast het opleiden van nieuwe beroepsbeoefenaren is het absoluut noodzakelijk de arbeidsomstandigheden te verbeteren om verpleegkundigen te behouden en te voorkomen dat zij naar andere landen of sectoren vertrekken. Zorginstellingen moeten een ondersteunende werkomgeving creëren, mogelijkheden voor professionele ontwikkeling bieden en rekening houden met het welzijn van patiënten en zorgverleners. Door een holistische aanpak en investeringen in verpleegkundigen kunnen we zorgen voor kwaliteitszorg en betere patiëntenzorg.

In hetzelfde thema