Het tekort aan verplegend personeel is een terugkerend probleem in veel landen, en België en Frankrijk vormen hierop geen uitzondering.

De oorzaken van het tekort aan verpleegkundigen begrijpen en oplossingen verkennen

Het is een probleem dat veel landen treft, waaronder het onze. In België is de situatie vooral ernstig in de provincie Luxemburg, waar verpleegkundigen naar het Groothertogdom vertrekken. Aangetrokken door aantrekkelijkere salarissen en arbeidsomstandigheden verlaten ze massaal onze gezondheidszorg.

De situatie is nauwelijks beter in Frankrijk, waar verpleegkundigen naar het buitenland vertrekken op zoek naar een betere levenskwaliteit.

Training, ja, maar niet alleen opleiding!

Het opleiden van nieuwe professionals is essentieel, maar niet genoeg om de crisis te stoppen. We moeten ook de arbeidsomstandigheden verbeteren om verpleegkundigen in het beroep te houden.

Een moeilijk en veeleisend beroep

Verplegen is verre van een gemakkelijke baan. De Covid-19 pandemie heeft ons daar duidelijk aan herinnerd. Zware werkdruk, constante druk, gezondheidsrisico’s… Er zijn veel factoren die leiden tot uitputting en vertrek.

Zorginstellingen moeten ook zorgen voor optimale randvoorwaarden voor hun personeel. Dit betekent dat ze moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en dat ze hun personeel in staat moeten stellen om zich professioneel te ontwikkelen. Bovendien is het belangrijk om de gezondheidszorg opnieuw te richten op mensen, door het welzijn van patiënten en verzorgers tot een absolute prioriteit te maken, want het is de tijd die verpleegkundigen met patiënten doorbrengen die ze het meest waarderen.

In de Belgische provincie Luxemburg heeft de intercommunale Vivalia een ‘welzijnsplan’ opgezet om verpleegkundigen in staat te stellen zich te concentreren op hun zorgtaak, naast het bieden van logistieke en administratieve ondersteuning.

In Frankrijk is de situatie niet minder zorgwekkend.

Veel Franse verpleegkundigen verlaten ook hun baan om in andere Europese landen te gaan werken, waar de arbeidsomstandigheden en salarissen vaak aantrekkelijker zijn. Om deze aderlating een halt toe te roepen, moeten soortgelijke maatregelen als in België worden overwogen, met name om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en het statuut van het beroep van verpleegkundige te verhogen.

Uiteindelijk kan het tekort aan verpleegkundigen in België en Frankrijk alleen worden opgelost door een totaalaanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de arbeidsomstandigheden, de beloning en de kwaliteit van het beroepsleven van verpleegkundigen. De politieke autoriteiten moeten blijk geven van visie en doeltreffende maatregelen nemen om de uittocht van verpleegkundigen te stoppen en de continuïteit van de gezondheidszorg te garanderen.

Acteren voor de toekomst: technologische oplossingen om het tekort aan verpleegkundigen aan te pakken

Careboard

Careboard meet niet alleen objectief de werkdruk van verpleegkundigen, maar stelt teams ook in staat om zich beter te organiseren en taken gelijkmatiger te verdelen. Minder stress, minder vermoeidheid, meer gemoedsrust: dat is goed voor verpleegkundigen en patiënten!

Bovendien kunnen teams, dankzij ons systeem voor kwalitatieve evaluatie van zorgbelasting met behulp van smileys, hun feedback geven over hun werkbelasting en werktevredenheid. Op deze manier kunnen ziekenhuismanagers snel teams identificeren die ondersteuning nodig hebben en maatregelen nemen om hen te helpen en hun dagelijks leven te verbeteren.

Met Careboard kunnen teams ook hun mening geven over hun werk. Ziekenhuismanagers kunnen dan teams met problemen identificeren en hen helpen. Mensen staan centraal in de gezondheidszorg: door overwerk te voorkomen, kunnen verpleegkundigen meer tijd aan hun patiënten besteden.

De uittocht van verpleegkundigen is een groot probleem voor de volksgezondheid in België en Frankrijk, en het is belangrijk om concrete oplossingen te implementeren om dit te verhelpen. Door de werklast nauwkeurig te meten en zo de levenskwaliteit op het werk te verbeteren, kan Careboard helpen verpleegkundigen in hun beroep te houden en zo bijdragen tot een betere kwaliteit van de zorg voor iedereen.

Ontdek Careboard
Interneo

De Interneo-oplossing zou ook kunnen helpen om de uittocht van verpleegkundigen uit België en Frankrijk een halt toe te roepen. Deze tool brengt verpleegscholen en ziekenhuizen met elkaar in contact. Het is gemakkelijker om stagiairs te vinden en op te volgen, wat goed is voor zowel studenten als zorginstellingen.

Bovendien kunnen ziekenhuizen en klinieken dankzij Interneo een sterkere band opbouwen met verpleegopleidingen, omdat ze allebei hun behoeften aan stagiairs kunnen indelen. Interneo stelt ziekenhuizen ook in staat om de beste studenten te identificeren en aan te nemen. Competente professionals die al beoordeeld zijn: een waardevolle aanwinst voor zowel patiënten als ziekenhuizen.

Kortom, dankzij het Interneo-platform zijn scholen en zorginstellingen beter met elkaar verbonden, wat de aanwerving van nieuwe vakmensen vergemakkelijkt. Het helpt ook de capaciteit van zorginstellingen te maximaliseren en stagiairs beter te beheren. Ten slotte biedt het een doeltreffend communicatie- en samenwerkingsmiddel tussen de verschillende actoren in opleiding en zorg, waardoor de kwaliteit van de opleiding en het behoud van toekomstige zorgverleners voortdurend kan worden verbeterd.

Ontdek Interneo

Kortom, Careboard en Interneo zijn twee praktische oplossingen die het dagelijks leven van zorgverleners verbeteren en hen helpen hun baan te behouden. Dit is essentieel als we iedereen een kwaliteitsvolle zorg willen garanderen.

De beroepscrisis in de verpleging is een grote uitdaging voor België en Frankrijk. Door te investeren in het welzijn en de erkenning van zorgverleners, kunnen we de trend stoppen en een serene toekomst garanderen voor onze gezondheidszorg. Want laten we nooit vergeten: achter elke witte jas schuilt een mens die zich inzet voor het welzijn en de gezondheid van anderen.

In hetzelfde thema