Careboard: AI voor werklastvoorspelling

De gezondheidscrisis heeft de behoefte aan oplossingen voor een beter beheer van de werklast van verzorgers duidelijk gemaakt. Kunstmatige intelligentie (AI) biedt in dit opzicht veelbelovende vooruitzichten en de Careboard-software is hiervan een concrete illustratie.

Careboard is een softwaretoepassing die sinds 2016 in ziekenhuizen wordt gebruikt. Het heeft als doel verpleegkundige activiteit te voorspellen en managers te helpen hun teams beter te beheren :

  • een kwantitatieve benadering op basis van statistische analyse
  • een kwalitatieve aanpak op basis van de gevoelens van de teams op het terrein.

Onze oplossing maakt deel uit van de ondersteuning van verpleegmanagers en het beheer van mobiele teams. Het beoogt de menselijke factor in het besluitvormingsproces te ondersteunen, maar nooit te vervangen.

“De volgende stap is om zo betrouwbaar mogelijk te anticiperen op de werklast. Wij testen momenteel een prognosemodule in een ziekenhuis.” Xavier Rouby, CEO van Opal Solutions

Waardevolle voorspellende ondersteuning voor verpleegmanagers

Deze prognosemodule is inderdaad doeltreffend “in normale tijden”. In de toekomst moet men nog een stap verder gaan om te allen tijde te kunnen reageren op dringende of onverwachte situaties zoals natuurrampen, aanslagen of pandemieën (lees ons artikel: Presentatie van de COVID-19 module op Careboard).

Kunstmatige intelligentie (AI) zal het in de nabije toekomst mogelijk maken realistische voorspellingen te doen die zich onmiddellijk aanpassen aan de situatie ter plaatse door de door mensen verstrekte gegevens te interpreteren. Het is dus tijd om het zo snel mogelijk te ontwikkelen.

AI voor meer aanpassingsvermogen

AI biedt onbeperkte mogelijkheden. Maar net als menselijke intelligentie moet zij eerst leren zich te ontwikkelen en haar volledige potentieel te realiseren. We hebben het aanpassingsvermogen van de machine opgebouwd met behulp van de feedback die we sinds de oprichting van Careboard hebben verzameld van mensen in het veld.

Met behulp van algoritmen ontdekt de AI patronen in de beschikbare gegevens en past hij zichzelf aan wanneer hij nieuwe elementen opneemt. Het past zich aan op basis van de informatie die het ontvangt, zoals een kind leert van zijn ervaringen.

Ontwikkeling in samenwerking met lokale spelers

Onze AI zal worden getest met gegevens van partnerziekenhuizen die hebben besloten bij te dragen aan de ontwikkeling ervan.

Andere actoren begeleiden ons in dit project, zoals DigitalWallonia4.ai, dat als hoofddoel heeft de invoering van AI in Wallonië te versnellen.

De gegevensanalyse wordt uitgevoerd in samenwerking met DNAlytics, een technologisch adviesbureau dat innovatieve gegevensgestuurde gezondheidsoplossingen ontwikkelt. Het is bekend dat zij de opdracht hebben gekregen om te illustreren wat er achter de COVID-cijfers schuilgaat om de verspreiding ervan tegen te gaan.

De conclusie is dat kunstmatige intelligentie en tools zoals Careboard een reëel potentieel bieden voor het verbeteren van het beheer van de werkdruk van gezondheidswerkers. Dit is een essentiële troef om een betere opvolging van patiënten en meer ontspannen werkomstandigheden voor medische teams te garanderen.

In hetzelfde thema