De invloed van tijdsdruk op de werkdruk van verpleegkundigen

Volgens een onderzoek dat in 2018 werd uitgevoerd door Odoxa, een Frans opinieonderzoeksinstituut, vindt meer dan 60% van het ziekenhuispersoneel dat ze te weinig tijd hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. In de loop der jaren hebben verpleegkundigen hun werkdruk zien toenemen en de bezuinigingen op de begroting die de ziekenhuizen treffen, verbeteren hun arbeidsomstandigheden niet.

De verpleegkundigen betreuren het vooral dat ze niet genoeg tijd met de patiënten kunnen doorbrengen. De kwaliteit van de relatie en het vertrouwen dat tussen hen en het personeel ontstaat, zijn van grote invloed op de kwaliteit van de zorg.

Infirmiere et Patient

Dankzij een studie van de Universiteit Antwerpen uit 2019 is bekend dat 50% van de
onverwachte sterfgevallen in ziekenhuizen te wijten is aan een gebrek aan personeel. Door patiënten te ontmoeten, kunnen wij hun behoeften beter begrijpen, hun behandeling aanpassen en hen bewuster maken.

Hoewel de aanwerving van nieuw personeel de gemakkelijkste manier is om deze problemen op te lossen, beschikken niet alle ziekenhuizen over het nodige budget. Een gebrek aan organisatie en een onevenwicht tussen zorgtijd en administratieve taken zijn ook factoren die de werkdruk en demotivatie van zorgverleners vergroten.

Opal Solutions streeft ernaar een bevredigende omgeving te bieden voor alle
verpleegkundigen.

Digitale oplossingen om tijd te besparen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren

Technologie is een fantastische bondgenoot voor medisch en verplegend personeel. Het helpt u te organiseren en de impact van laagwaardige taken te verminderen. Geen papier meer, nu is het digitaal!

→ Beter georganiseerd worden
Communicatie, uitwisseling en zichtbaarheid van informatie zijn belangrijke tijdbesparende troeven. Zij stellen u in staat procedures te stroomlijnen en besluitvorming soepeler te laten verlopen.

Je maakt minder fouten, vindt sneller informatie. Deze kostbare tijd kan worden besteed aan degenen die het het meest nodig hebben: de patiënten.

→ Schaf taken van lage waarde af
Deze taken vormen een reële belemmering voor de zorgverlening en het personeelsbeheer. Door het aantal repetitieve en tijdrovende handelingen te verminderen, komt personeel vrij en dalen de ziekenhuiskosten. Het doel is de arbeidsomstandigheden en de ervaring van patiënten en werknemers in het ziekenhuis te verbeteren.

Infirmiere et enfant

Verminder de last van administratieve taken met Interneo

De huidige methoden die in veel ziekenhuizen worden gebruikt voor het beheer van plaatsingen zijn sinds de komst van de digitale technologie nauwelijks veranderd. De afgelopen jaren hebben sommige instellingen besloten over te stappen op een volledig digitale oplossing.

“Dankzij Interneo hebben we een globaal overzicht, een overzicht van alle studenten in het ziekenhuis. Hierdoor konden wij onze capaciteit om stagiairs te ontvangen vergroten. We hebben met veel meer Belgische en buitenlandse scholen kunnen samenwerken voor Erasmus-studenten. Het was onmogelijk om dat te doen met onze papieren bladen.” Michèle Delecluse

Met Interneo, het delen van taken tussen ziekenhuizen, scholen en studenten bespaart u kostbare tijd. Alle informatie over stageplaatsen en studenten wordt in een paar klikken voor alle partijen toegankelijk.

“Interneo heeft de administratieve rompslomp, die voor de school en het ziekenhuis geen toegevoegde waarde heeft, sterk verminderd. Alles gebeurt met praktisch één klik, wat oneindig veel tijd bespaart.” Carine Lambeau

Ontdek interneo
Interface Careboard

Met Careboard, bevorder besluitvorming

U beschikt over reële en objectieve gegevens, naast het gevoel van de veldteams om uw
beslissingen te nemen. Informatie-uitwisseling en communicatie worden in het middelpunt van het teamproces geplaatst.

“Met het gevoel, is de communicatie terug. Je voelt de dynamiek en iedereen is betrokken.”
Isabelle Fontenelle

U kunt op elk moment de situatie van uw verpleegeenheden en de werklast van uw verpleegkundigen bekijken. Houd uw statistieken in het oog en maak prognoses om uw
middelen zo goed mogelijk te beheren.

“Ik kwam langs op de afdelingen, zei hallo tegen de patiënten en ging verder. Als een patiënt me nu belt, neem ik de tijd om te praten omdat ik weet dat ik de tijd heb.” Christiane Van Loo

Ontdek Careboard

In hetzelfde thema