In een wereld waarin alles steeds sneller gaat en winstgevendheid de belangrijkste zorg is, is communicatie het enige wat werknemers nog rest.

Binnen een team draagt het bij tot de kwaliteit van de zorg en bevordert het de totstandkoming van uitwisselingen, een gemeenschappelijk gevoel, een gevoel van saamhorigheid en identificatie met de eigen instelling.

Maar de realiteit ter plaatse is anders.

De constante toename van de werkdruk heeft een aanzienlijke invloed op hun fysiek, hun moreel en de passie die hen drijft. Het laat steeds minder ruimte voor het menselijke aspect en voor de relatie tussen verpleegkundigen en hun patiënten.

Communicatie is de basis voor een goede besluitvorming.

burn-out infirmier

Careboard, technologie ten dienste van de communicatie

Meer dan een sociale kwestie is het delen van informatie een economische kwestie. Het gebrek aan informatie vertraagt het nemen van eerlijke en efficiënte beslissingen.

Als u dat niet weet, loopt u het risico bepaalde zorgeenheden te bevoordelen of te verwaarlozen, of bijvoorbeeld geen rekening te houden met bepaalde aspecten en behoeften van uw patiënten. Bij correct gebruik kan technologie bepaalde taken vereenvoudigen en de patiëntenzorg verbeteren.

Careboard verrijkt het besluitvormingsproces met objectieve gegevens. De informatie wordt automatisch bijgewerkt en u kunt de middelen efficiënt aanpassen en verdelen.

Als men weet hoe men te allen tijde (prospectief en vervolgens retrospectief) op de behoeften van de afdelingen kan inspelen, kan men de werklast van de verpleegkundigen verminderen en dus ook de kwaliteit van de zorg verbeteren.

De gevoelens van de buitendienstmedewerkers in het hart van het besluitvormingsproces

Gesprekken met medewerkers in het veld blijven een uiterst rijke bron van informatie. Feedback krijgen van verpleegkundigen over hun werklast is essentieel, aangezien veel menselijke factoren niet door software kunnen worden gemeten.

In Careboard voeren de gebruikers zelf hun gevoelens over hun werklast in.

Careboard mobile

Naast deze berekening van de waargenomen werklast worden ook het aantal uren berekend dat nodig is om de zorg uit te voeren en de uren die het personeel in het veld daadwerkelijk heeft gewerkt.

Dankzij deze balans krijgen de managers van de zorgeenheden en het verplegend personeel een reëel beeld van de activiteit van hun zorgeenheid. De communicatie tussen zorgverleners en management wordt hersteld en verloopt soepel, wat iedereen ten goede komt.

“Met de feedback is de communicatie terug. Je voelt de dynamiek en iedereen is betrokken.” Isabelle Fontenelle, ICS in CHU Saint-Pierre.

Ontdek Careboard

In hetzelfde thema