Sinds enkele jaren is opleiding een essentieel onderdeel van het HR-beleid in zorginstellingen. Het is een direct onderdeel van hun missies (zorg, onderwijs, preventie, onderzoek).

Medewerkers in de gezondheidszorg zijn niet alleen verplicht gedurende hun hele loopbaan, maar willen ook graag hun kennis verbeteren en hun carrière vooruit helpen. Het is dus in het belang van de werkgever om hen te stimuleren en aan te moedigen.

Dat hebben we gedaan met Formeo,

wij vereenvoudigen het beheer van opleidingen in uw instelling: van de organisatie tot de evaluatie en communicatie. Dankzij Formeo worden managers betrokken bij de ontwikkeling van de vaardigheden van hun team, terwijl de HR-afdeling een 360°-beeld heeft van de werknemers om te anticiperen op de behoeften inzake vaardigheden, opleiding en aanwerving.

Opleiding en de sociale balans voor ziekenhuizen

Het sociaal verslag maakt het mogelijk een verband te leggen tussen de economische prestaties en het sociaal beleid van de instelling. Het ondersteunt het HR-management en stimuleert de toepassing van besluitvormingsindicatoren.

De informatie in het sociaal verslag stelt alle actoren immers in staat de sociale situatie van de vestiging te begrijpen. Voor de personeelsvertegenwoordigers is het het enige document dat een algemeen overzicht biedt van het beheer van hun personele middelen.

De sociale balans vergemakkelijkt het overleg en draagt bij tot een positieve dialoog. Dankzij deze balans kunt u uw beweringen met precieze feiten staven en leiden tot het nemen van beslissingen.

Formeo

Formeo maakt deel uit van dit sociale auditproces,

Elke HR-manager heeft toegang tot informatie die hem in staat stelt de essentiële kenmerken van de populatie van de zorgeenheid beter te begrijpen.

De gegevens in ons opleidingsbeheerplatform helpen om doelstellingen in het ziekenhuis te bepalen. Op alle niveaus draagt Formeo bij tot de transparantie en het begrip van de HR-strategie.

Bijscholing is een professionele prioriteit!

De uitgaven voor opleiding zijn echter nog steeds meer een zaak van de instellingen om te aanvaarden en te regelen, terwijl het om een belangrijke langetermijninvestering zou moeten gaan. Om de kwaliteit van zijn werk te waarborgen, is het van essentieel belang zijn vaardigheden te behouden en te onderhouden.

De kostenbenadering en de verantwoordingsplicht van de besluitvormers zijn de nieuwe uitdagingen voor zorginstellingen. De uitgaven voor permanente educatie moeten worden beschouwd als een essentiële investering in strategieën voor de ontwikkeling en verbetering van de gezondheidszorg. Het is van essentieel belang de toegevoegde waarde van opleiding voor het personeel in de gezondheidszorg te benadrukken.

Ontdek Formeo

In hetzelfde thema