Het beheren en plannen van stages is een zeer tijdrovende taak. Interneo bespaart u 80% van de tijd die nodig is om ze te organiseren. Dat is 1,5 voltijdse equivalenten die vrijkomen voor elke 1.000 jaarlijkse stages.

Dankzij de bespaarde tijd kunnen ICANE’s zich concentreren op de belangrijkste taken: het begeleiden van studenten. Interneo beperkt het aantal repetitieve taken met weinig toegevoegde waarde tot een minimum.

“De werklast wordt gedeeld door vier. Ik heb geen papier meer, kan direct met de computer werken en heb overal snel zicht op.”

Michèle Delecluse, hoofdverpleegster, CHU Saint-Pierre

Gedeelde taken met ziekenhuispartners

Op het Interneo-platform worden de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen ziekenhuizen, scholen en studenten. De scholen zijn verantwoordelijk voor het coderen van alle informatie over stages en leerlingen.

Zodra de scholen de plaatsingsverzoeken hebben gecodeerd, kan een ICANE ze aanvaarden. De leerling ontvangt dan een e-mail waarin hij/zij wordt uitgenodigd zijn/haar Interneo-account aan te maken.

Het ziekenhuis hoeft alleen de uren van de toekomstige stagiair in te voeren.

Bescherming van patiëntengegevens

Wanneer een student zijn of haar stage in een eenheid begint, stellen wij vast dat het gebruikelijk is dat een personeelslid hem of haar het wachtwoord leent.

Dit is voor Interneo gebruikersinstellingen niet meer nodig, aangezien 100% van de ingeschreven stagiairs een correct inlogbeheer heeft.

Als een student niet geregistreerd is op het platform, zal hij/zij zijn/haar stage niet kunnen voltooien.

Eenvoudigere communicatie

In een wereld zonder Interneo vergt het organiseren van een stage gemiddeld 4 uitwisselingen van e-mails en telefoongesprekken tussen ziekenhuizen en scholen.

Vermenigvuldigd met 800 tot 2000 plaatsingen, afhankelijk van de instelling, is dit arbeidstijd die efficiënter kan worden gemaakt. Interneo biedt een communicatiemodule die het overleg tussen scholen en ziekenhuizen vergemakkelijkt.

Als een plaatsingsvoorstel niet geschikt is, is er een discussiebel beschikbaar om met scholen te communiceren om een oplossing te vinden.

De communicatiemodule speelt een sleutelrol bij het vereenvoudigen van het beheer van stages.

infirmiers et étudiants

Verbetering van het aanwervingsproces

Als uw ziekenhuis over de module “aantrekkelijkheid/werving” van Interneo beschikt, kunt u de voortgang van elke student van het eerste tot het laatste jaar volgen. Met de evaluaties van uw personeel over de stagiairs kunt u vervolgens degenen aanwerven die uw teams het meest hebben overtuigd.

Een op de drie studenten is werkloos na hun stage. Dit is de meest doeltreffende manier om een pool van gemotiveerde en gekwalificeerde kandidaten op te bouwen en te organiseren.

Interneo maakt uw leven gemakkelijker!

Alle studenten worden gecentraliseerd op ons platform en beheerd in één enkele tool. Dit vergemakkelijkt uw dagelijks beheer en laat u toe met meer Belgische of buitenlandse scholen te werken.

U weet te allen tijde hoeveel studenten zich in uw ziekenhuis bevinden en kunt uw capaciteit daarop afstemmen.

Gebruikt een partnerschool een andere software voor plaatsingsbeheer? Dubbele codering is niet nodig: Interneo kan worden gekoppeld aan de andere software (aan de technische kant, door middel van een API). De informatie wordt gedeeld, verzameld en altijd bijgewerkt.

Kortom, neem contact met ons op om Interneo te ontdekken. Iedereen wint bij het gebruik van onze oplossing: ziekenhuizen, scholen en studenten.

Ontdek Interneo

In hetzelfde thema