Met een huidig tekort van enkele duizenden verpleegkundigen, de COVID-19-crisis en de verlenging van de studies voor studenten is het personeelstekort sterk voelbaar.

Binnen onze stagebeheersoftware Interneo hebben wij een tool ontwikkeld om het wervingsproces te vergemakkelijken en te stroomlijnen.

Onze oplossing helpt u nieuw talent te identificeren om het tekort aan verpleegkundigen op te vangen en hun aanwerving te vergemakkelijken.

Minder studenten schrijven zich in voor verpleegkunde. Een gevolg van de verlenging van verpleegkunde studies? Volgens de ARES zijn de inschrijvingen in het eerste jaar tussen 2018 en 2019 met 20% gedaald en blijven de inschrijvingen dalen met de COVID-crisis.

Bovendien wil 20% van de verpleegkundigen in België zijn beroep opgeven als gevolg van de pandemie, zo blijkt uit een studie van Sciensano. Dit cijfer stijgt tot 2,5 miljoen verpleegkundigen wereldwijd volgens de WHO.

Waarom is het zo moeilijk om verpleegkundigen te werven?

Het gebrek aan aantrekkelijkheid, erkenning, voorwaarden en werkdruk dragen bij tot het negatieve imago van het beroep van verpleegkundige.

Bovendien staat het salaris van de werknemers niet in verhouding tot hun inzet en vaardigheden, vooral omdat nieuwe verpleegkundigen, ondanks een extra studiejaar, nog steeds geacht worden een bachelordiploma te hebben.

Traditionele, vaak dure wervingscampagnes trekken niet langer jonge afgestudeerden aan en het is niet altijd gemakkelijk om de juiste mensen na hun stage vast te houden.

Om u te helpen, bevat Interneo een tool om het wervingsproces te vergemakkelijken en te verlichten, rechtstreeks opgenomen in onze oplossing voor stagebeheer.

U beschikt namelijk over een potentiële wervingspool die bestaat uit alle studenten die in uw instelling stage hebben gelopen.

Présentation Infirmières

Een wervingsmodule die voldoet aan de behoeften van het veld

  • Evaluatie en follow-up van studenten

Zorgverleners evalueren de leerlingen aan het einde van hun stage. Zij kunnen opmerkingen geven om hun ervaring met de stagiair te beschrijven.

Ziekenhuizen kunnen hun evaluatiecriteria aanpassen aan de visie en waarden van de instelling.

  • Gecentraliseerde informatie, contactgegevens

Alle studentenevaluaties zijn toegankelijk voor alle stages die zij in een ziekenhuis hebben gelopen.

Alle studenteninformatie en contactgegevens zijn binnen handbereik.

  • Automatische post (indien gewenst)

Bij het aanmaken van hun account kunnen studenten ermee instemmen wervingsvoorstellen te ontvangen.

Als een student aan uw zoekcriteria voldoet, wordt zijn profiel doorgestuurd naar uw wervingsafdeling en wordt hem rechtstreeks een e-mail gestuurd.

  • Planning van interviews

Het is niet langer nodig om studenten tijdens hun stage te interviewen. U kunt daarna contact met hen opnemen en een interview plannen wanneer u wilt.

Met de informatie in de module kunt u interviews op maat maken om uw toekomstige rekruten beter te leren kennen.

rangée d'infirmiers

Het Witte Jassen Fonds, een financiële hulp

Om de ziekenhuizen te helpen moet een deel van het “White Coats”-fonds worden gebruikt voor het scheppen van banen en de aanwerving van verpleegkundigen. Op die manier hopen de actoren het aantal beschikbare functies in ziekenhuizen te verminderen en nieuwe aanwervingsoplossingen te vinden voor de komende jaren.

Conclusie: Doe mee aan werving met Interneo!

Uw personeel betrekken bij het aanwervingsproces zorgt voor extra motivatie op de afdelingen. Gebruikers in het veld kunnen hun toekomstige collega’s evalueren en recruiters hebben informatie uit de eerste hand waarop zij hun beoordelingen kunnen baseren.

Discover Interneo

In hetzelfde thema