Het belang van het meten van de zorgbelasting

De grootste uitdaging voor zorginstellingen is het optimaliseren van het beheer van de werkdruk in de zorg. Overwerkt verplegend personeel kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de zorg voor patiënten. Gelukkig bestaan er innovatieve oplossingen zoals Careboard om dit probleem aan te pakken.

De behoeften van teams in het veld bepalen om strategische beslissingen te sturen

Het meten van de zorglast is van cruciaal belang voor zorginstellingen. Hierdoor kunnen ze de behoeften van patiënten beter begrijpen en objectiveren en beter geïnformeerde strategische beslissingen nemen. Deze meting heeft een aantal voordelen:

  • efficiëntere verdeling van de beschikbare middelen,
  • betere dispatching van patiënten binnen het zorgteam,
  • bepaling van de grootte en samenstelling van kernteams,
  • ontwikkeling van een personeelsverloopplan, opstellen van een stappenplan, enz.

De voordelen van het meten van de werklast in de zorg

Efficiënte toewijzing van middelen en optimaal teambeheer

Zorginstellingen staan voor een grote uitdaging: het meten van de werklast in de zorg. Door de behoeften van patiënten te begrijpen en te objectiveren, kunnen middelen efficiënter worden toegewezen en teams effectiever worden beheerd.

Benaderingen voor het meten van de zorglast:

Indirect vs direct: vind de juiste methode voor uw organisatie

Er zijn twee soorten benaderingen voor het meten van zorgbelasting:

  • Indirecte benaderingen: met behulp van onafhankelijkheids- of ernstscores van patiënten, of classificatie van patiënten.
  • Directe benaderingen: hiermee kan werkbelasting worden gemeten door de zorg te identificeren die voor elke patiënt nodig is en de tijd op te tellen die nodig is om deze zorg uit te voeren.

Deze methoden kunnen echter complex en duur zijn om te implementeren. Daarom zijn er eenvoudigere oplossingen, zoals Careboard-software, waarmee de zorgbelasting objectief kan worden gemeten in reële en voorspelde tijd, terwijl rekening wordt gehouden met de gevoelens van teams ter plaatse.

Het is belangrijk om op te merken dat het meten van de zorgbelasting niet moet worden verward met het meten van de geleverde zorg. De verleende zorg kan om verschillende redenen verschillen van de vereiste zorg, zoals een gebrek aan middelen, het gebruik van ineffectieve of inefficiënte technieken of een ongepaste zorgbenadering. Het meten van de last van de vereiste zorg en de last van de gegeven zorg kan daarom zeer complex zijn.

Careboard: een revolutionair hulpmiddel om de werklast in de zorg beter te beheren

De kwaliteit van de zorg en het welzijn van verzorgers verbeteren door een betere meting van de werklast

Careboard revolutioneert de manier waarop de werklast in de zorg wordt gemeten door deze in realtime weer te geven. Ontdek hoe het platform de behoeften van patiënten prioriteert en anticipeert op de dagelijkse uitdagingen van zorgteams.

De positieve invloed van Careboard op de kwaliteit van de zorg en het welzijn van verzorgers

Laten we het voorbeeld nemen van een verpleegster die op een ziekenhuisafdeling werkt en voor 10 patiënten zorgt. Aan het begin van haar dag weet ze dat ze voor elk van hen moet zorgen. Ze heeft echter geen informatie over de aard van deze zorg of de tijd die nodig is om deze uit te voeren.

Gedurende de dag wordt ze vaak gestoord in haar werk. Ze heeft te maken met administratieve taken, verzoeken van families, noodgevallen en onvoorziene situaties.

Aan het eind van de dag is ze uitgeput en gefrustreerd omdat ze geen tijd heeft gehad om alle zorg te bieden die haar patiënten nodig hebben. Ze vraagt zich af hoe ze de verloren tijd de volgende dag gaat inhalen, wetende dat de werkdruk waarschijnlijk nog groter zal zijn.

Laten we ons nu eens voorstellen dat ze een oplossing gebruikt om de werkdruk in de zorg te meten, zoals Careboard. Ze kan eenvoudig in realtime zien hoeveel patiënten ze moet behandelen, welk type zorg ze nodig hebben en hoe lang elke taak moet duren. Ze kan ook in realtime communiceren met andere leden van het zorgteam om informatie over patiënten en zorgbehoeften te delen.

Dankzij Careboard kan ze haar taken beter plannen en prioriteiten stellen. Ze kan ook de momenten van de dag identificeren waarop ze het waarschijnlijk het drukst heeft en zich daar van tevoren op voorbereiden. Hierdoor kan ze haar tijd beter beheren, stress verminderen en een betere kwaliteit van zorg bieden aan haar patiënten.

De concrete voordelen van Careboard

Tijdoptimalisatie, werkdrukbeheer en verbeterde kwaliteit van zorg

Service managers kunnen de door Careboard verzamelde gegevens gebruiken om middelen en versterkingen beter toe te wijzen op basis van hun respectieve werkdruk. Ze kunnen de gegevens ook gebruiken om werkprocessen te verbeteren en de zorgtijden voor patiënten te optimaliseren.

Conclusie

Careboard als essentiële bondgenoot voor een beter beheer van de werklast in de zorg

Het meten van de zorglast is een grote uitdaging voor zorginstellingen. Begrijpen wat patiënten nodig hebben is belangrijk om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Het meten van de werklast van zorgverleners is moeilijk, maar er bestaan oplossingen zoals Careboard. Careboard biedt een eenvoudige en betrouwbare manier om de werklast te meten, rekening houdend met de mening van de teams. Het gebruik van Careboard kan zorgverleners helpen hun werk beter te beheren: het helpt de kwaliteit van de zorg te verbeteren en optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen.

In hetzelfde thema