Van gegevenstransparantie tot de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, technologie stelt ons in staat nieuwe gemeenschappelijke doelen te bereiken. Het dwingt ons onze relatie tot werk te herzien.

De belangrijkste voordelen van digitalisering

Ten eerste maakt het flexibiliteit mogelijk: werknemers werken meer op afstand, thuis of onderweg naar het werk. Zij moeten te allen tijde toegang hebben tot informatie en bepaalde documenten.

Medewerkers in de gezondheidszorg zijn geen uitzondering: 40% van hen (volgens een studie van de eHealthMonitor) gebruikt hun smartphone en 20% hun tablet voor hun dagelijkse taken.

Rekening houdend met deze informatie moeten de verschillende softwaretoepassingen eenvoudig en ergonomisch zijn en ontworpen door en voor het veld.

Daarom passen Careboard en Interneo zich aan alle schermen aan om verpleegkundigen in deze nieuwe autonomie te ondersteunen.

Careboard mobile

Ten tweede helpt digitalisering de werklast te verminderen door repetitieve taken te automatiseren en het risico op fouten te verminderen. Door het aantal hercoderingen te beperken, zijn de beschikbare gegevens betrouwbaar en kunnen er snel beslissingen worden genomen die aansluiten bij de realiteit ter plaatse.

“Dagelijks gebruiken we veel afzonderlijke toepassingen en moeten we zoeken om de informatie op de juiste plaats te vinden. Dit verspilt tijd en kwaliteit.

Het voordeel van Careboard is dat de software alle informatie samenbrengt die we nodig hebben. Het bespaart tijd!”

Isabelle Fontenelle, ICS CHU Saint-Pierre

Tips voor een succesvolle digitale overgang

In de eerste plaats zijn digitale technologieën pas doeltreffend wanneer alle gebruikers het nut ervan inzien en er goed gebruik van maken. In dit opzicht moet de digitale oplossing zo nauw mogelijk aansluiten bij de werkelijke behoeften van het veld om ieders steun te krijgen.

Vervolgens is het, om uw kansen op succes verder te vergroten, noodzakelijk alle werknemers van voldoende informatie en documentatie te voorzien. Opleiding kan soms nuttig zijn om dieper in te gaan of om vaagheden over bepaalde functies weg te nemen of om eventuele angsten (over digitale technologie of verandering) weg te nemen.

Présentation Xavier Rouby

Bij Opal Solutions werken we samen met veldwerkers om onze software af te stemmen op de specifieke behoeften van elke faciliteit. Ons supportteam is beschikbaar en gemakkelijk bereikbaar om samen oplossingen te vinden voor uw problemen.

Het is dankzij uw knowhow dat wij efficiënte en aangepaste instrumenten ontwikkelen!

In hetzelfde thema