De Covid-19 pandemie en trainingen gingen niet noodzakelijkerwijs samen. Veel stages werden geannuleerd. Ziekenhuizen en scholen moesten snel handelen.

Ziekenhuizen en scholen moesten hand in hand werken om alle plaatsingen te plannen en deze crisis zo goed mogelijk te beheersen. De gevolgen waren aanzienlijk en Interneo was een grote hulp.

foire au question

De uitdagingen van verpleegkundige stages tijdens een pandemie

“In maart moesten we na een besluit van de minister van Onderwijs al onze stages in ziekenhuizen schrappen. Ze hadden niet genoeg beschermingsmiddelen en konden niet de nodige beveiliging bieden om de studenten op te vangen.”

De studenten bleven achter met het onbegrip dat zij het toch al onderbezette verplegend personeel niet konden helpen. Velen wilden helpen en reageerden op de oproep van de regering voor vrijwilligers, maar het proces was vaak te ingewikkeld.

Dankzij de ervaring die bij deze eerste golf is opgedaan, hebben de zorginstellingen zich beter kunnen organiseren om opnieuw stagiairs te ontvangen.

“Na de paasvakantie konden de cursussen worden hervat, maar veel ziekenhuizen wilden geen studenten in het veld. De landen die dat wel deden, verlaagden hun quota aanzienlijk om de gezondheidsmaatregelen in acht te nemen.”

Ziekenhuizen gaven voorrang aan studenten in hun laatste jaar die hun stage moesten afronden om hun jaar af te ronden of hun diploma te valideren. Desondanks waren er veel files.

“In het vierde jaar waren de meeste van onze leerlingen al vergevorderd in hun plaatsingsschema en hadden we geen problemen om ze te plaatsen. Sommige ziekenhuizen accepteerden niet om de lagere jaren te nemen en het was voor de tweede jaren waar er de meeste annuleringen in de plaatsingen waren.”

Op de ISEI konden alle studenten hun jaar afmaken, maar op andere instellingen moesten de minder bedeelden hun residentie vernieuwen en hun studie verlengen. Dit veroorzaakt een terugslag in de komst van nieuw verplegend personeel in een markt die toch al een tekort aan verpleegkundigen heeft.

Infirmière avec masque

Interneo: de oplossing voor het beheren van verpleegkundige stages tijdens een pandemie

“Bij Interneo konden we aan het begin van de pandemie gemakkelijk alle geplande plaatsingen annuleren, kijken hoeveel plaatsen er beschikbaar waren in het gastziekenhuis en deze opnieuw inplannen zonder voortdurend in contact te staan met ICANE. Zij hebben een mening over onze aanvragen voor stages en het aantal stagiairs dat bij hen aanwezig is.”

Tegenwoordig gebruiken maar weinig scholen en ziekenhuizen digitale oplossingen voor stageplanning. Ze zijn echter een grote hulp bij de dagelijkse besparingen en bij het verminderen van de werkdruk.

“Alle ziekenhuizen waarmee we samenwerken gebruiken verschillende instrumenten. Het zou gemakkelijker en sneller zijn om één enkele software voor iedereen te gebruiken. Momenteel zijn we gedwongen ons aan te passen en de manier waarop we werken te veranderen, afhankelijk van elke instelling.”

Ontdek Interneo

In hetzelfde thema